mceclip0.png

Bij de fax box instellingen kan één of meer fax boxen worden aangemaakt en kan er bepaald worden wie de faxen online en/of per email de faxberichten mag ontvangen. Als de fax box is aangemaakt kan deze met de fax-app in de belroutes en keuzemenu’s worden geïntegreerd.

mceclip1.png