Omleiding.jpg

De omleidings-app maakt het mogelijk om een omleiding aan te maken in een belroute. Het is als het ware een alternatieve belroute, die u gemakkelijk in- en uit- kunt schakelen. Deze route kan één of meerdere acties omvatten, (denk aan het snel activeren van een voicemail of doorschakeling) daarnaast kunnen meerdere omleidingen gemaakt worden. Elke omleiding krijgt een eigen unieke code die op al de IP-toestellen is in te toetsen om de omleiding in- of uit te schakelen. Er klinkt dan of de omleiding in- of uitschakelt. Als de omleiding op de
telefooncentrale is voorbereid hoeft er niet meer ingelogd worden in het panel om de omleiding in of uit te schakelen.

Als de omleiding-app in het Belplan wordt gesleept, wordt gevraagd om de volgende zaken in te stellen:

mceclip0.png

Bij ‘Kies een snelkeuze’ geef je een gewenste code in om de omleiding te activeren. Deze code bestaat uit het interne nummer van het Belplan (bijv. laatste vier nummers van het telefoonnummer) hierop volgt een sterretje [*] en een door een zelf te bepalen volgnummer. In bovenstaand voorbeeld is het volgnummer 1.

De omleiding is vervolgens te (de-)activeren door te bellen naar (in dit voorbeeld) 3242*1. Er klinkt daarna of de omleiding in- of uitgeschakeld wordt.

Bij label, kan de omleiding worden voorzien van een naam; deze naam komt terug in de naam van de app belroute.

Bij Status van deze omleiding kan de omleiding door middel van de schakelaar, alvast aan of uit worden gezet.

Tip: Wanneer je van een Yealink toestel gebruik maakt, kan je de Belplan Omleiding als knop op je toestel activeren. Je ziet dan direct wat de status van de omleiding is.