Problemen oplossen

Teams logboeken aanleveren

Microsoft Teams biedt gespreks logboeken aan die inzicht kan geven in het belgedrag of de problemen die zich voordoen. Je kan het logboek downloaden via de volgende stappen: Ga naar: https://admin.teams.microsoft.com/ Menu item: Analytics & Reports Selecteer: Usage Reports Selecteer in het keuzemenu: PSTN & SMS Usage (preview) Selecteer in het keuzemenu: Last 7 days Klik bij de grafiek op de DIRECT ROUTING selection Selecteer rechtsboven bij de grafiek op het excel logo. Er wordt een log...

Gebruiker blijft bezet bij doorverbinden

Ga in de Azure AD naar de betreffende collega: In het voorbeeld van hieronder, heb ik het interne nummer gekoppeld aan Telefoon (werk). ​ Na de wijziging (en opnieuw inloggen in Teams), heb je in Teams de mogelijkheid om bij Doorverbinden het interne nummer van de collega te selecteren. ​ Hiermee loopt de doorverbinding volledig over ons platform.

Debug Synchronisatie uitvoeren

Wanneer er problemen optreden bij een Synchronisatie, is het vereist om een Debug Synchronisatie uit te voeren. Vereisten Zorg ervoor dat je met de juiste admin-rechten de Debug Synchronisatie uitvoert. Stappen Houdt de toetscombinatie Alt+Shift ingedrukt terwijl je op de Sync Now knop drukt. Je ziet vervolgend at er een debug symbool naast Syncing komt te staan. Bij het aanmaken van je ticket is het niet nodig om de log door te sturen.

Wisselgespreken de-activeren

Wanneer het niet gewenst is om wisselgesprekken te ontvangen, heb je de mogelijkheid om 'Busy On Busy' te activeren in de Teams omgeving. Dit doe je met een calling policy. Jullie kunnen dit met een calling policy aanpassen. Zie hiervoor de volgende informatie: Busy on Busy is available while in a call Busy on Busy (Busy Options)) is a new setting in Teams calling policies that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed ...